google-site-verification: google8f27a911723ae452.html
top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafı Evalinir

Terkin Nedir? Emlak Sektöründe Terkin


Resmi defterlerde ve tapu kütüğü üzerinde yer alan şerhlern çizilmesi işlemine terkin adı verilmektedir.

Tahsil edilmiş ya da tahakkuk etmiş bir verginin tahakkuk kaydının iptali verginin terkidir. Ya da bu şekilde bir verginin mükellefe iadesi ya da reddedilmesi ile vergi alacağının ortadan kaldırılması olarak tanımlanabilir.

Terkin’in hukuki ya da tapu sicil defterlerine göre de tanımları bulunuyor.


Emlak Sektöründe Terkin

Resmi defterlerde ve tapu kütüğü üzerinde yer alan şerhlern çizilmesi işlemi terkin nedir sorusunun hukuki alanda karşılığıdır.

Tapu sicil kütüğüne göre ise tapuya kaydı olan taşınmazların kayda tabi olmayan bir taşınmaya dönüşmesi halinde sicilden silinmesi işlemine terkin deniliyor.


Tapu Sicilinde Terkin Nedir?

Ayni bir hakkın sonlandırılmasında tapu sicilinin düzeltilmesi için terkin işlemi yapılır. Yolsuz hale gelen tapu sicilleri düzeltilebilir. Tescilin terki işleminde:

Yazılı beyan,Talep sahibinin tasarruf yetkisi,Geçerli bir hukuki şartın varlığı gibi şartlar gereklidir.


İrtifak Haklarında Terkin İşlemi

Bir taşınmazın irtifak hakkının bölünmesi işleminde irtifak hakkı her taşınmaz için devam etmektedir.

Bazı durumlarda irtifak hakkında birden fazla taşınmaz bulunabilir. Bu durumda yüklü taşınmazın sahibi irtifak hakkının diğer taşınmazlardan terkini talep eder.

Terkin istemine muhatap olan tapu müdürlüğü bu talebi irtifak hakkı sahibine bildirir. Bildirim yapıldığı tarihten itibaren 30 günlük süre içinde itiraz edilmezse irtifak terkin edilmiş olur.


Kamulaştırma Terkini İşlemi

Kamulaştıma alanında terkin nedir sorusunun cevabı ise farklı bir metot kullanılır.

Bir gayrimenkul kamulaştırma uygulamalarına dahil olduğunda bu uygulamalardan doğan hak ve sorumlulukların devrine gerek olmaz.

Bir bölümünün ayrılması ile sicilden terkinin yapılması gerekli olduğunda kütük sayfası aynı şekilde bırakılmaktadır.

Ayrışan kısmın yüz ölçümü ayrılma nedeni ve tarihi gibi bilgilerin yüz ölçümünden düşürülmesi gereklidir.

Yapılan işlemin kütükten yer alan tüm maliklere bildirilmesi gereklidir.

Bunun yanında kamulaştırma işlemini gerçekleştiren idareye de bildirim yapılması gereklidir.


Verginin Terkin İşlemi

Vergi terkin edilecek ise zarar vukuundan önce kapanan vergilendirme dönemi ile ilgili olması gereklidir. Bunun yanında henüz tahsil edilmemiş olması önemlidir.

Normal ödeme vadesi geçen vergi borçlarının terkin işlemi yapılmaz. Terkin yapılması için mükellefe hangi vergi dairesine bağlı ise mahalli idare heyetine terkin edilmesi gereklidir.

Verginin vadesi gelmeden zaman aşımı süresinde başvurulması gereklidir.

58 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page